آتلیه معماری زیبا سازه آتلیه معماری زیبا سازه را بخاطر بسپارید. مازندران - سوادکوه- شیرگاه - حاجی آباد - جنب بانک ملت - پاساژ قائم - طبقه فوقانی آتلیه معماری زیبا سازه نوری 01244224113 09111269476 http://ziba-sazeh.ir 2020-09-23T20:01:36+01:00 text/html 2015-11-08T20:19:03+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری بازار ایرانی - تک فروشی به قیمت عمده فروشی http://ziba-sazeh.ir/post/87 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><a href="http://shop.bazar-irani.ir/" target="_blank" title="بازار ایرانی">بازار ایرانی</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><font size="3" color="#ff0000">تک فروشی به قیمت عمده فروشی</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><font size="3" color="#009900">فروش و عرضه برترین برندها</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(40, 58, 60);"><a href="http://shop.bazar-irani.ir/" target="_blank" title="بازار ایرانی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shop.bazar-irani.ir/wp-content/uploads/2015/09/cropped-bazar-irani.ir-110-300.jpg" alt="بازار ایرانی"></a></div><div><br></div> text/html 2014-09-02T12:36:22+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری کوبیاکس 2 http://ziba-sazeh.ir/post/85 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033">یشینه کوبیاکس</font></span><p></p><p></p><p style="outline: none; line-height: 14px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033">مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های گروه فناوری های کوبیاکس درسال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصینی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پایه ریزی و تآسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های تخت سبک با بتن مسلح شده است.</font></span></p><p style="outline: none; line-height: 14px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033">این دانش از سال ۱۳۸۷ به صورت انحصاری در ایران و تعدادی از کشورهای منطقه در اختیار شرکت خانه سازی پارس مان سازه است.</font></span></p><p style="outline: none; text-align: justify;"><u style="line-height: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033"><img src="http://www.cobiaxiran.com/images/titles/importReason.png" alt="دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس توسط شرکت خانه سازی پارسمان سازه به کشور" width="600" height="20" style="outline: none; border: none;"></font></u></p><p style="line-height: 14px; outline: none;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033">دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس توسط شرکت خانه سازی پارسمان سازه به کشور عبارتند از:</font></span></p> text/html 2013-08-21T15:21:40+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری بارکد برای شما !!! http://ziba-sazeh.ir/post/84 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="2">اگر می خواهید جلوه ی سایت خود را زیباتر کنید...</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="2">اگر می خواهید تا یک لینک را به صورت حرفه ای داشته باشید....</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="2">اگر می خواهید تا متنی را به صورت رمز و کد برای دوسستان بفرستید ...</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="2">اگر می خواهید تا یک اس ام اس را به صورت یک عکس بارکد برای کسی بفرستید...</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="2">و اگر می خواهید های فراوان دیگر دارید ....</font></b></span></div><font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px;">..</span></font><div><div><font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div>ماند نمونه های زیر :&nbsp;</div><div>فقط کافیست در همین پست مطلب &nbsp;پیغام بگذارید.</div><div><div><br></div><div><font size="2" color="#006600">قیمت 1-5&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;هر لینک فقط 100 تومان</font></div><div><font size="2" color="#006600">قیمت 6-10&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;هر لینک فقط 80 تومان</font></div><div><font size="2" color="#006600">قیمت 11-20<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp;هر لینک فقط 50 تومان</font></div><div><font size="2" color="#006600">قیمت 21-50<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp;هر لینک فقط 350 تومان</font></div><div><font size="2" color="#006600">قیمت 51-100<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp;هر لینک فقط 20 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/x6521_dar_hasrat.png" alt="در حسرت دیدار تو آواره ترینم"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/q7128_httpzibasazeh.png" alt="لینک همین مطلب"></div><div><br></div><div><br></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#009900"><div style="text-align: center;"><b>مبلغ مورد نظر را می توانید به صورت آنلاین واریز کنید و سپس متن، لینک و هر توضیح دیگر را به همراه تلفن تماس و ایمیل به صورت پیام در همین پست مطلب قرار دهید.</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>.</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div></font></div><!-- Begin Payline.ir Code --><form name="payline_form" id="payline_form" runat="server" method="post" action="http://payline.ir/payment/gateway-send"><input type="hidden" id="api" name="api" value="8ec49-b044e-97f70-5d3d6-cb60dc9abca0e8d29620c086b1be"><input type="text" id="amount" name="amount" value=""><input type="hidden" id="redirect" name="redirect" value="http://ziba-sazeh.ir/post/83"><input type="hidden" id="type" name="type" value="1"><input type="image" src="http://payline.ir/images/payout/paybtn.png"></form><!-- End Payline.ir Code --> text/html 2013-08-21T05:36:46+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری شارژ فوری همراه اول، ایرانسل، وایمکس + قرعه کشی http://ziba-sazeh.ir/post/82 <div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">شارژ فوری</font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">دیگر نیاز به یادداشت کردن کد شارژ ندارید</font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b><b style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);"><font size="3"><a href="http://charge.payline.ir/ccharge" target="_blank" title="شارژ همراه اول، ایرانسل و وایمکس با قرعه کشی" style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);">شارژ همراه اول، ایرانسل و وایمکس&nbsp;</a></font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);"><font size="3"><br></font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);"><font size="3">پرداخت قبض و شارژ شگفت انگیز</font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);"><br></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font size="3">همراه&nbsp;<a href="http://charge.payline.ir/ccharge" target="_blank" title="شارژ همراه اول، ایرانسل و وایمکس با قرعه کشی" style="text-decoration: none; color: rgb(31, 112, 165);">با قرعه کشی</a></font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="4">فقط کافیست یکبار امتحان کنید</font></b></div><div style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/y534_httpcharge.png" alt=""></div> text/html 2012-10-10T06:59:53+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود فایل روابط داخلی بیمارستان http://ziba-sazeh.ir/post/78 <FONT size=2>دانلود فایل روابط داخلی بیمارستان<BR>برای باز کردن فایل به نرم افزار win zip و یا نرم افزارهای مشابه نیاز دارید.</FONT><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A style="FONT-WEIGHT: bold" title="دانلود روابط داخلی بیمارساتن" href="http://www.4shared.com/zip/kGFnPSjO/Hospital.html" target=_blank>Hospitel.zip</A></FONT><BR></DIV> text/html 2012-09-18T09:24:49+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری آشنایی با سیستم اجرای سقف بروش کوبیاکس http://ziba-sazeh.ir/post/77 <p align="center" style="font-family: Tahoma; "><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " color="#ff0000">کوبیاکس چیست؟</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; "><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های گروه فناوری های کوبیاکس درسال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصینی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پایه ریزی و تآسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های تخت سبک با بتن مسلح شده است.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; "><img src="http://www.cobiaxiran.com/images/layout/cageModules.gif" alt="انواع کیج ماژول"> </p> text/html 2012-09-18T08:01:35+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری بررسی ساختمان اپرای سیدنی (استرالیا) http://ziba-sazeh.ir/post/76 <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242); ">نباید فراموش کرد که خانه اپرا هم از منظر معماری فضای خارجی و هم از نقطه نظر طراحی و دکوراسیون داخلی با دارا بودن منظره ای رو به دریا شامل کلیه استانداردهای چندگانه خلاقیتی می باشد.&nbsp;</span> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242); "><br></span></div><div><img src="http://s2.picofile.com/file/7184090107/sydney_opera_house_02.jpg"> </div> text/html 2012-09-01T21:09:11+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود جزوه تحلیل سازه 1 دکتر خلوتی http://ziba-sazeh.ir/post/70 <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span class="postbody"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";">فایل زیر یک جزوه دستنویس از درس تحلیل سازه که مدرس آن دکتر خلوتی میباشد را برای دانلود آماده کرده ایم این جزوه 42 صفحه را میتوانید از لینک زیر دانلود بفرمایید</span></span>. امیدورارم براتون مفید باشه.</p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><br /></p> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span class="postbody"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";">دانلود جزوه تحلیل سازه 1 دکتر خلوتی </span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span class="postbody"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";">حجم فایل: 16.54 </span></span><span class="postbody"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" dir="ltr">MB</span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span class="postbody"><span style="font-weight: bold;"> <a target="_blank" href="http://seifikar1359.persiangig.com/document/tahlil1-khalvati%28www.icivil.ir%29.rar" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">لینک دانلود</a> <br /> </span></span></p><br><br>منبع:<br>http://karino11.blogfa.com text/html 2012-08-28T00:05:44+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود فیلم آموزش تری دی مکس در معماری http://ziba-sazeh.ir/post/71 این فیلم آموزشی بنام تری دی مکس در معماری میباشد که در طی این آموزش ها شما یادخواهید گرفت که چگونه از یک نقشه اتوکد و پلان معماری بتوانید در نرم افزار تری دی مکس مدل سه بعدی آن را خلق کنید و به فضاسازی و ساخت اجزا مختلف آن بپردازید.<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://irdwg.ir/wp-content/uploads/2012/05/Architectural-Visualization-in-3DS-Max.jpg"><img width="498" height="622" src="http://irdwg.ir/wp-content/uploads/2012/05/Architectural-Visualization-in-3DS-Max.jpg" title="Architectural-Visualization-in-3DS-Max" class="aligncenter size-full wp-image-1187"></a></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;توضیحات بیشتر و لینک های دانلود را در "ادامه مطلب" ببینید...</p><br><br><br> text/html 2012-08-24T09:30:11+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری مروری مختصر بر نقش مذهب در معماری http://ziba-sazeh.ir/post/9 <div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; "><strong>مروری مختصر بر نقش مذهب در معماری</strong></div><div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; "><strong></strong></div><div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; "><div align="right">&nbsp; معماری فرایندی است که بستگی مستقیم به اعتقادات مردم و در کل به مذهب و دین آنها دارد از آنجایی که ما در هر منطقه و کشوری معماری خاص خودش را مشاهده می کنیم می توان پی برد که دین و مذهب اصلی ترین نقش را در معماری ایفا می کند و دیگر عوامل را از قبیل توپوگرافی منطقه ، آب و حتی اقلیم را تحت الشعاع قرار می دهد ولی نباید به جبر گرایی مذهبی متوسل شد چون کار اشتباهی است که دیگر عوامل به غیر از مذهب و دین را نادیده گرفت . مذهب تاثیر خود را بر بنا ها بیشتر از سایر عوامل نشان می دهد چنانچه می بینیم در دو منطقه که از نظر شکل زمین و آب و هوا اقلیم و ... در شرایط بکسانی هستند دو گونه متفاوت خانه ها را مشاهده می کنیم پس شکل بنا ها ریشه در ارزش و اعتقادات مردم دارد.&nbsp;</div>...</div><div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; "><br></div> text/html 2012-08-24T09:20:50+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود رایگان نرم افزار طراحی کابینت http://ziba-sazeh.ir/post/8 <div class="article-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; "><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; text-align: center; ">دانلود رایگان نرم افزار طراحی آشپزخانه v.<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; ">5</strong></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; text-align: center; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); ">Free Download KitchenDraw<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; ">&nbsp;</strong>v.<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; ">&nbsp;5</strong></span></div><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; ">این نرم افزار با مجوز از شرکت اصلی تولید کننده برای دانلود در سایت<a target="_blank" title="آشپزخانه ایران" href="http://kitchendraw.ir/undefined" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; color: rgb(84, 96, 105); text-decoration: none; ">&nbsp;آشپزخانه ایران</a>&nbsp;قرار داده شده و شما می توانید با زمان اولیه 30 ساعت از آن استفاده کنید و در مراحل بعدی آن را شارژ ساعتی نمایید .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; text-align: center; "><img alt="free-download" src="http://kitchendraw.ir/images/stories/free-download.png" height="65" width="250" style="margin: 0px 8px 0px 0px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(212, 212, 212); outline: 0px; vertical-align: middle; "></p><div class="legend" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; "><pre dir="rtl" class="legend-title" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; "><font color="#c0c0c0" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>....</b></font></pre></div></div> text/html 2012-08-24T09:18:37+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری خلق فضا در یک آپارتمان کوچک http://ziba-sazeh.ir/post/7 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; ">خلق فضا در یک آپارتمان کوچک فضا به معنای همه چیز است به ویژه هنگامی که شما در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنید. ایجاد فضایی جدید در یک آپارتمان کوچک و نقلی ممکن است غیر ممکن به نظر رسد ، اما باید بگوییم که نه تنها این طور نیست بلکه راههای&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; ">زیادی برای انجام این کار وجود دارد. در این مطلب چند نکته مهم را در این مورد به شما می گوییم که ببینید به چه سادگی می توان زندگی را برای خود آسان تر نمود. ...</span> text/html 2012-08-24T09:09:41+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری خانه در فرهنگ ایرانی – اسلامی http://ziba-sazeh.ir/post/5 <p class=" " dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; "><strong><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">مقدمه :</font></span></span></strong></p><p class=" " dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; "><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">گویا امروزه مسکن فقط باید محلی یرای سکونت باشد نه برای آرامش روحی و روانی افراد خانوار :زیرا بسیاری از سودجویان و ماده پرستان دنیای غرب ، منزلی طراحی می کنند که تنها تامین کننده سودشان باشد ، دیگر روح و روان برای آنها بی معنا شده است و این دقیقا نقطه مقابل معماری ایرانی و اسلامی است که دیروز معمار ایرانی ، بنایی ، خانه ای و&nbsp;</font></span></span><span dir="LTR"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">…</font></span></span><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;را با مردم و برای مردم می ساخت که روح و جان و آرامش خانواده اولین هدف او بود . و سکونت دردرجه دوم قرار می گرفت و با کمال تاسف دنیاگرایی و سودمداری دنیای غرب امروزه در حال رسوخ به فرهنگ و نهاد معماری ماست و بعضی از معماران تحصیلکرده دانشکده های غرب به آن خوشامد می گویند و آن تدابیر معماری غریبه با فرهنگ ما را به اجرا می گذارند .</font></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; "><br></p> text/html 2012-08-24T09:06:22+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری کالبد و خلق فضا http://ziba-sazeh.ir/post/4 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">کالبد را می‌توان زبان فضا دانست؛ چرا که آنچه را معماران در فضا می‌خواهند بیان کنند را با توجه به کالبد بیان می‌کنند به همین دلیل کالبد دارای اهمیت ویژه‌ای در آفرینش فضا است. اهمیت کالبد را می‌توان در دوره معاصر جست‌وجو کرد یا به نوعی از زمان جدایی دو هنر نقاشی و مجسمه‌سازی از معماری، معماران برای ایجاد نوعی استقلال، به کالبد اهمیت دادند، اما این ...</span></font></div> text/html 2012-08-24T08:59:31+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری معرفی برترین برنامه های آنلاین برای طراحی منزل شما http://ziba-sazeh.ir/post/3 <h2 class="itemTitle" style="color: rgb(37, 37, 37); margin: 0px; padding: 10px 0px 4px; font-size: 22px; border-width: 0px; font-weight: 400; letter-spacing: inherit; text-align: right; background-color: transparent; outline: 0px; line-height: 24px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-rendering: optimizelegibility; ">معرفی برترین برنامه های آنلاین برای طراحی منزل شما</h2><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right; "><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right; ">شما می توانید برای طراحی اتاق های خانه خود از برنامه های آنلاین طراحی استفاده کنید. با استفاده از این برنامه ها می توانید ابعاد اتاق خود را شبیه سازی نموده و رنگ های مختلف دیوار، وسایل تزینی و مبلمان و ... خانه را تغییر داده و بررسی کنید که آیا این تزئینات با ظاهر خانه شما سازگار است یا خیر. &nbsp;...</p> text/html 2012-08-23T01:18:32+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری مستند حسین امانت - برج آزادی http://ziba-sazeh.ir/post/50 <div align="center"><b><font size="3">برج آزادی (شهیاد) از زبان حسین امانت <br><br></font></b>[http://www.aparat.com/v/f43e2f8d3b8cf1d9fde6b418c4f3b270298841]<br><br><font size="2"></font><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-22T20:43:00+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود جزوه بارگذاری دکتر خلوتی http://ziba-sazeh.ir/post/72 <p></p> <p align="right" class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">همیشه بارگذاری یکی از ارکان اصلی و پایه طراحی سازه است و یادگیری صحیح آن نتیجه خوبی در طراحی و تحلیل سازه خواهد داد جزوه ای که در ادامه دانلود خواهید کرد جزوه بسیار خوب بارگذاری منطبق بر مبحث ششم مقررات ملی در 45 صفحه تدوین شده است</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 12pt;"> <a style="background-color: rgb(255, 255, 0);" href="http://icivil.ir/short/?bargozari-khalvati" target="_blank"><span style="color: blue;">لینک دانلود</span></a></span></strong></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">حجم (2.98 MB)<br /> <span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">منبع</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"> khalvati.ir</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <br /><br><br>منبع:<br>http://karino11.blogfa.com text/html 2012-08-21T21:32:46+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری ویلای ساووا http://ziba-sazeh.ir/post/52 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://eventspace.persiangig.ir/image/86-12-15/Le%20Corbusier.jpg" alt="" border="0"><br><br></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font><p align="justify"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">لوکوربوزیه طراح و نظریه پرداز معماری ساختمان و معماری مدرن را با این جمله معرفی می کند <strong>"خانه ماشینی است برای زندگی" </strong>این جمله از آن سال به بعد اساس تفکر لوکوربوزیه را نشان می دهد. لوکوربوزیه برای خانه های مدرن ۵ خصیصه را مطرح می کند که عبارت بودند از:</span></span></font></p> <ol><li><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ستون ها ساختمان را از روی زمین بلند می کنند (ساختن پیلوت در همکف) </span></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">بام مسطح و باغ در بام </span></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">پلان آزاد </span></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">پنجره های طویل و سرتاسری </span></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">نمای آزاد و ساختن کف و دیوارها به صورت کنسول</span></span></font></li></ol></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font><font size="2"><br></font></div></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-21T08:46:38+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری اتیلیه معماری زیبا سازه http://ziba-sazeh.ir/post/1 <div><div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Tahoma" size="2"><b>اتیلیه &nbsp;معماری &nbsp;زیبا سازه</b></font></div><div><font face="Tahoma" color="#006600"><span style="font-size: 12px;">طراحی نقشه ساختمان های مسکونی و اداری</span></font></div><div><font color="#993399" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">نظارت بر اجرای صحیح &nbsp;معماری &nbsp;در ساختمان</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#3333ff"><span style="font-size: 12px;">پیمانکاری ساختمان(قرارداد مدیریت پیمان)</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px;">نمای خارجی ( &nbsp;معماری &nbsp;خارجی)</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#330099"><span style="font-size: 12px;">نمای داخلی ( دکوراسیون داخلی - &nbsp;معماری &nbsp;داخلی)</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#ff9900"><span style="font-size: 12px;">ترسیم نقشه های دانشجویی</span></font></div><div><font color="#993399" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">اتوکد</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#006600"><span style="font-size: 12px;">3d</span></font></div><div><font color="#993399" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">طراحی و ساخت آلاچیق</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#3366ff"><span style="font-size: 12px;">جوشکاری</span></font></div><div><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px;">نقاشی ساختمان (نقاشی درب و پنجره آهنی و چوبی - نقاشی دیوار )</span></font></div><div><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; "><font color="#ff0000">تدریس خصوصی اتوکد دوبعدی برای ترسیم های نقشه و دانشجویی به صورت کاملا کاربردی در 5 جلسه + 2 جلسه رفع اشکال فقط 60 هزار تومان</font><font color="#003300"> &nbsp;&nbsp;</font></span></font></div><div><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; ">مازندران - سوادکوه- شیرگاه - حاجی آباد - جنب بانک ملت - پاساژ قائم - طبقه فوقانی</span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; ">اتلیه &nbsp;معماری &nbsp;زیبا سازه</span></font></div><div><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">نوری</span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">01244224113</span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">09111269476<br>09370019756<br></span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">ziba.sazeh[@]yahoo.com</span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#003300" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://plus.google.com/110714360557368145526/posts" target="_blank" title="امتیاز در گوگل پلاس"><b><font color="#3333ff">اگر مطالب سایت مفید بود&nbsp;لطفا در اینجا با کلیک روی + مارا محبوب کنید</font></b></a></div><a href="https://plus.google.com/110714360557368145526/posts" target="" title="امتیاز در گوگل پلاس"><div style="text-align: left;color: rgb(23, 56, 123); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "></div></a></div></span></div> </div> text/html 2012-08-20T22:20:22+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری دانلود پروژه قالب بندی بتن http://ziba-sazeh.ir/post/73 <span class="postbody">یکی از پروژهای قالب بندی را در اختیار دوستان قرار میدهم مطمئنا دیدن آن خالی از لطف نخواهد بود.</span></p><p><span class="postbody">این پروژه در قالب PDF میباشد.</span></p><p><span class="postbody"><br /></span></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span class="postbody"> <a target="_blank" href="http://www.4shared.com/office/ZCChZSZ1/Ghaleb_bandi_2.html">لینک دانلود</a></span></p><p><br /></p><br><br>منبع:<br>http://karino11.blogfa.com text/html 2012-08-20T07:37:54+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری موزه هنرهای مدرن فورت ورث - تادائو آندو http://ziba-sazeh.ir/post/53 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/5af7aaa53dc61122fbcccf0a5dd33930295889]<br><br><font size="2">جهت دانلود این ویدئو </font><a href="http://s3.picofile.com/file/7475704187/Modern_Art_Museum_of_Fort_Worth_designed_by_Tadao_Ando.rar.html" target="_blank" title=""><b>اینجا </b></a><font size="2"><b></b>کلیک کنید.<br><br>کلمه عبور : www.1mozhdeh.ir</font><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-18T01:16:23+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری یک روش خوب برای ترسیم پرسپکتیو بر روی تخته http://ziba-sazeh.ir/post/54 <div align="center"><font size="2">قابل توجه <b>اساتید</b> محترم معماری<br><br>روشی کارآمد برای ترسیم و آموزش پرسپکتیو بر روی تخته</font><br><br>[http://www.aparat.com/v/f0334054739840069db22c6608039c38293518]<br><br><br><font size="2">جهت دانلود این ویدئو&nbsp;</font><a href="http://s3.picofile.com/file/7474004294/perspective_view.rar.html" target="_blank" title=""><b>اینجا </b></a><font size="2"><b> </b>کلیک کنید.<br><br>کلمه عبور : www.1mozhdeh.ir</font><br><hr><div align="right"><font size="2"><br><b><font size="2">جهت یاد گیری انواع پرسپکتیو به لینک های زیر مراجعه کنید.</font></b><br></font></div><div align="right"><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/463" target="_blank" title="آموزش سایه زدن در پرسپکتیو">آموزش سایه زدن در پرسپکتیو</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/462" target="_blank" title="آموزش رسم دایره در پرسپکتیو یک نقطه ای">آموزش رسم دایره در پرسپکتیو یک نقطه ای</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/461" target="_blank" title="آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای">آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/456" target="_blank" title="آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای">آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/673" target="_blank" title="آموزش پرسپکتیو سه نقطه">آموزش پرسپکتیو سه نقطه (ویدئویی)</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/672" target="_blank" title="آموزش پرسپکتیو سه نقطه در اجسام">آموزش پرسپکتیو سه نقطه در اجسام (ویدئویی)</a></font></h2><h2 class="contentheading"><font size="2"><a href="http://1mozhdeh.ir/post/669" target="_blank" title="آموزش پرسپکتیو دو نقطه">آموزش پرسپکتیو دو نقطه (ویدئویی)</a></font></h2></div><hr><br><br><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-18T01:12:02+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری اسکیس زدن با استفاده از قلم نوری http://ziba-sazeh.ir/post/55 <div align="center"><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{" type":1,"tn":"k"}"=""><font size="2"><span class="messageBody" data-ft="{" type":3}"=""><span class="userContent"><span dir="rtl">به نظر شما در آینده قلم های نوری میتوانندجای قلم های گرافیتی را بگیرند؟</span></span></span></font></h6><br><br>[http://www.aparat.com/v/470d7e48978a0e004910608fdf1cc98a293510]<br><br><br><font size="2">جهت دانلود این ویدئو </font><a href="http://s3.picofile.com/file/7473323117/Sketching_Architectural_Concepts.wmv.html" target="_blank" title=""><b>اینجا </b></a><font size="2">کلیک کنید.<br><br>کلمه عبور : www.1mozhdeh.ir</font><br><br><br><hr><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-17T22:19:00+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری بزرگ‌ترین آزمایشگاه زلزله جهان در ژاپن http://ziba-sazeh.ir/post/74 <p></p><div class="DetNewsImg"> <div class="ImgBox" style="text-align: center;"> <img src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Smal_Pic/17-3-1391/IMAGE634745957599383944.jpg" /><span style="font-weight: bold;"><br /></span><div style="text-align: right;"> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";">پس از زلزله مرگبار کوبه در زمستان 1373، مهندسان ژاپنی شروع به ساخت تاسیسات آزمایش زلزله سه‌بعدی تمام-مقیاس کردند؛ تاسیساتی که اکنون به عنوان بزرگ‌ترین میز لرزان دنیا از آن یاد می‌شود</span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" dir="ltr">.</span></p> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";">دی‌ماه 1373، زلزله‌ای به قدرت 6.8 ریشتر شهر کوبه ژاپن را درهم کوبید و باعث مرگ بیش از </span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" dir="ltr">6 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";">هزار نفر شد. چهار سال پس از آن، مهندسان ژاپنی شروع به ساخت تاسیسات آزمایش زلزله سه‌بعدی تمام-مقیاس کردند، که اکنون به عنوان بزرگ‌ترین میز لرزان دنیا از آن یاد می‌شود</span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" dir="ltr">.</span></p>ادامه مطلب را در "ادامه مطلب" ببینید...</div> </div> </div> <h3> </h3><br><br>منبع:<br>http://karino11.blogfa.com text/html 2012-08-17T05:42:47+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری پناهگاه قابل حمل http://ziba-sazeh.ir/post/56 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/f4374ed939830360bed91e4cc9ffa901292756]<br><br><font size="2">جهت دانلود این ویدئو </font><a href="http://s3.picofile.com/file/7472421284/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84.wmv.html" target="_blank" title=""><b>اینجا </b></a><font size="2">کلیک کنید.<br><br>کلمه عبور : www.1mozhdeh.ir</font><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-17T01:37:27+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری همزیستی معمارانه http://ziba-sazeh.ir/post/58 <div align="center"><b><font size="3">احترام به طبیعت زیباست.<br><br></font></b>[http://www.aparat.com/v/4c315248c5c11ff0185810ff9add13bc292569]<br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-15T22:57:30+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری انیمیشن ورزشگاه ملی یویوگی http://ziba-sazeh.ir/post/59 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/e6a3aef57b2fa5d651d69b8f130c0c95292175]<br><font size="2"><br>جهت دانلود این ویدئو </font><b><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://memfa.persiangig.com/video/Kenzo%20Tange_%23039%3bs%20Yoyogi%20Olympic%20Arena.rar" target="_blank" title="">اینجا </a></b><font size="2">کلیک کنید<br><br>کلمه عبور : www.1mozhdeh.ir<br></font></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-15T22:31:54+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری ورزشگاه ملی یویوگی http://ziba-sazeh.ir/post/60 <font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_dtLst_Pic_ctl00_Image1" title="تصویر ۲: سایت " src="http://www.etoood.com/Images/News/Large/1834634655909719987375201231239982.jpg" style="border-color: rgb(237, 237, 237); border-width: 0px;" height="272" width="348"><br><br></font><div align="right"><font size="2">ورزشگاه ملی یویوگی (YoYogi) یکی از ساختمان های معروفِ معمار ژاپنی، کنزو تانگه است که برای المپیک ۱۹۶۴ در توکیو ساخته شد. این طرح آیرودینامیکی و اِلمانی ، تبدیل به آیکُن پایتخت ژاپن و بنچ مارکی برای جنبش متابولیست گردید و بدین ترتیب سبک طراحی تانکه را از سبکهای بین المللی جدا کرد . وقتی ساخت این مجموعه به اتمام رسید ، بعنوان یکی از بزرگترین سقف معلق جهان شناخته شد .<br></font></div></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-14T01:30:31+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری نادر اردلان http://ziba-sazeh.ir/post/61 <div align="center"><font size="2"><img src="http://www.dasteazad.com/wp-content/uploads/Nader-ardalan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="331" vspace="0" width="250" hspace="0"><br><br></font><div align="right"><font size="2">نادر اردلان&nbsp; معماری پركار محقق و معلمی تواناست. او در سال 1318 (1939.م) در ایران متولد شد و در سن هفت سالگی همراه خانواده اش به ایالات متحده امریكا سفر كرد او 18 سال از زندگی اش را به تحصیل در امریكا گذرانده و كارش را با اسكیدمور اونیگز مریل در سانفرانسیكو آغاز كرد و در سال &nbsp;1343 (1964.م) به ایران بازگشت و به دنبال آن موقعیتی را به عنوان ریاست بخش معماری شركت نفت در میادین نفتی ایران پذیرفت او به همراه خانواده اش به مسجد سلیمان رفت جایی كه اولین چاههای نفت در خرابه های معابد زرتشتیان كشف شده بوند او در آنجا مدت 2 سال ساختمانهای زیادی را طراحی كرد .</font></div></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir text/html 2012-08-14T00:59:02+01:00 ziba-sazeh.ir بهمن نوری مستند هوشنگ سیحون http://ziba-sazeh.ir/post/62 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/ee30d845146360774ab370e798ecd0be289300]<br><font size="2"><br>قسمت اول</font><br><br>[http://www.aparat.com/v/81f3ae9cc1c0c610bfe009238c4d049a289303]<br><br><font size="2">قسمت دوم</font><br><br><hr><br><b><font size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7469116876/Hoshang_Sayhoon_1.wmv.html" target="_blank" title=""><font size="2">دانلود قسمت 1</font></a></font></b><br><br><b><font size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7469121826/Hoshang_Sayhoon_2.wmv.html" target="_blank" title=""><font size="2">دانلود قسمت 2</font></a></font><br></b><br><font size="2">کاربر گرامی جهت دانلود در صفحه جدید باید کلمه عبور را وارد نمایید</font>.<br><br><font size="2">کلمه عبور :<b> www.1mozhdeh.ir</b></font><br></div><br><br>منبع:<br>http://1mozhdeh.ir